Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rogala Artur

Artur Rogala

ur. w 1964 roku w m. Chmielnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Od 1979 r. kolporter ulotek oraz uczestnik akcji plakatowych w Liceum im. Adolfa Dygasińskiego w Chmielniku. W latach 1980-81 kolporter prasy niezależnej, m. in. „Robotnika”, „Aktualności” i „Gońca Małopolskiego”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w akcjach zrywania obwieszczeń władz. Kolporter prasy podziemnej, w tym „Tygodnika Mazowsze” i „Hutnika”, oraz innych wydawnictw drugoobiegowych. Będąc studentem biologii Uniwersytetu Śląskiego, od 1983 r. związany z podziemnymi strukturami Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz współpracownik Konfederacji Polski Niepodległej. 
Począwszy od 1985 r. student teologii Studium Teologicznego dla Świeckich w Kielcach. Uczestnik Ruchu Wolność i Pokój. Sprzeciwił się odbyciu służby wojskowej odsyłając książeczkę wojskową, za co ukarano go grzywną. Organizator i uczestnik licznych demonstracji, happeningów i pikiet, w związku z udziałem w których był zatrzymywany i karany grzywnami. Od 1986 r. związany z „Solidarnością Walczącą”.
Po ukończeniu Medycznego Studium Zawodowego w Busku – Zdroju od 1987 r. fizjoterapeuta w różnych placówkach Chmielniku, Busku – Zdroju, Reptach Śląskich, Rudzie Śląskiej i Krakowie. W tym czasie uczestnik demonstracji, akcji protestacyjnych i pikiet. Związany z Pomarańczową Alternatywą. Wziął udział w organizowanym przez śląski WiP Hyde Parku’88 w Białogórze w dniach 27 lipca – 2 sierpnia 1988 r., Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w kościele w Krakowie – Mistrzejowicach w dniach 25-28 sierpnia 1988 r., a następnie w strajku w hucie w Stalowej Woli w końcu sierpnia 1988 r. Od jesieni 1988 r. uczestnik licznych akcji protestacyjnych w kraju, w tym bojkotu studiów wojskowych uczelni krakowskich.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej