Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Antas Jolanta

Jolanta Ewa Antas

ur. w 1954 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015
Biogram
Pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracowniczka podziemnych struktur „Solidarności” w Krakowie. Od 1982 r. autorka oraz recenzentka tekstów publikowanych w prasie podziemnej, m. in. w „Hutniku”. Kolporterka wydawnictw podziemnych, w tym pozycji książkowych. Zaangażowana w druk wydawnictw na potrzeby podziemnych struktur „Solidarności” w Krakowie. Przechowywała sprzęt podziemnego Radia Solidarność.
W dniu 10 czerwca 1983 r. zatrzymana po rewizji przeprowadzonej w jej mieszkaniu, a następnie tymczasowo aresztowana. Osadzona w Areszcie Śledczym w Myślenicach. Zwolniona w dniu 21 lipca 1983 r.; postępowanie karne umorzono na mocy przepisów amnestyjnych.
Zaangażowana w utrzymanie łączności z Biurem Koordynacyjnym „Solidarności” w Brukseli, dostarczając jednocześnie informacji o sytuacji w kraju.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN