Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Trzęsicki Kazimierz

Kazimierz Trzęsicki

ur. w 1947 roku w m. Raków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
Brał udział w studenckiej akcji protestacyjnej podczas wydarzeń marcowych w 1968 roku. Jako student III roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uczestniczył w zebraniach organizacyjnych w celu powołania Międzyuczelnianej Komisji Organizacyjnej Studentów miasta Poznania, jej działalność miała polegać na kolportażu ulotek informujących o charakterze wystąpień studenckich i ich celach w związku z zajściami, jakie miały miejsce w marcu 1968 roku. Został zatrzymany 16 kwietnia 1968 r., a dwa dni później tymczasowo aresztowany. Oskarżono go o to, że w kwietniu 1968 r. na terenie miasta Poznania sporządzał i rozpowszechniał ulotki zawierające „w treści fałszywe wiadomości i ocenę polityki PZPR na odcinku ideologicznym i ekonomicznym”. W dniu 11 lipca 1968 r. Sąd Powiatowy m. Poznania wydał wyrok skazujący go na 3 miesiące aresztu w zawieszeniu na 2 lata z jednoczesnym uchyleniem aresztu tymczasowego. Dodatkowo stanął przed Komisją Dyscyplinarną na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, decyzją, której został skreślony z listy studentów. W latach 80. aktywnie działał w Tymczasowym Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność" przy Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W 1989 r. włączył się w prace Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, a od kwietnia 1989 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność" Ziemi Białostockiej. W związku z prowadzoną działalnością Służba Bezpieczeństwa inwigilowała go w latach 1968-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN