Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tinc Stanisław

Stanisław Tinc

ur. w 1947 roku w m. Sandomierz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 369/2016
Biogram
Od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność”, przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, od października 1980 r.  z-cą przewodniczącego KZ w MPGKiM. W lipcu 1980 r. zorganizował dwugodzinny strajk w MKS w Sandomierzu. W dniu 13 grudnia 1981 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i przewieziony na komendę MO w Sandomierzu. Po ogłoszeniu stanu wojennego został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu w okresie od 15.12.1981 r. do 29.04.1982 r. Po wyjściu z internowania nie zaprzestał działalności i w dalszym ciągu zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw oraz utrzymywał kontakty z działaczami podziemnej „Solidarności”. W latach 1982-1989 był współorganizatorem Mszy za Ojczyznę w kościele św. Józefa w Sandomierzu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności