Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bogacz Ksawery

Ksawery Franciszek Bogacz

ur. w 1948 roku w m. Kietrz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 194/2018
Biogram
Uczestnik „czarnego marszu” podczas juwenaliów w 1977 r. w Krakowie po śmierci Stanisława Pyjasa.
Pracownik Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Jeden z inicjatorów powołania struktur NSZZ „Solidarność” na AGH. Członek Komitetu Założycielskiego, a następnie członek prezydium uczelnianej Komisji Zakładowej związku. Uczestnik strajku na AGH w dniach 14 – 16 grudnia 1981 r.
W latach 1982-89 zaangażowany z druk oraz kolportaż wydawnictw drugoobiegowych, w tym „Kroniki Małopolskiej”. Uczestnik manifestacji opozycyjnych w Krakowie. Podczas jednej z nich, w dniu 31 sierpnia 1983 r. zatrzymany, a następnie ukarany grzywną. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN