Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Anna Łukowska

ur. w 1948 roku w m. Steniatyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2016
Biogram
Była zatrudniona na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, gdzie współpracowała z pierwszym na wyższych uczelniach kołem „Solidarności” od roku 1980. Czynnie wspierała działania nielegalnych struktur Solidarności szczególnie podczas strajków studentów i pracowników akademickich. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w 1982 r., na UMCS powołana została przez Radę MIFiS komisja do przeprowadzenia rozmów z działaczami i pracownikami dydaktyczno-naukowymi, którzy przejawiali negatywną postawę wobec władz PRL i działanie polityczne. Po zakończeniu strajków uczelnianych wznowiono zajęcia dydaktyczne. Po krótkim czasie Pani Anna Łukowska zatrudniona została w Ośrodku Rozpowszechniania wydawnictw Polskiej Akademii Nauk „ORPAN” w charakterze sprzedawcy książek na UMCS w Lublinie. Pani Łukowska nie zaniechała działalności opozycyjnej. Przechowywała w mieszkaniu materiały bezdebitowe, kolportowała i rozpowszechniała nielegalne wydawnictwa takie jak książki, broszury, ulotki oraz biuletyny sygnowane przez nielegalne struktury krajowe i regionalne NSZZ „Solidarność”. W związku z nielegalną działalnością dnia 9.09.1986 r., została przeprowadzona u Pani Łukowskiej rewizja pomieszczeń mieszkalnych, w wyniku której ujawniono i zakwestionowano nielegalne materiały, książki, informatory, ulotki i prasę. W/w odmówiła podania źródła pochodzenia ujawnionych materiałów w związku z czym dnia 11.09.1986 r., została przeprowadzona z nią rozmowa ostrzegawcza, na której to ponownie odmówiła wydania posiadanej nielegalnie literatury oraz ujawnienia nazwisk kolporterów prasy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN