Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wybrański Andrzej

Andrzej Wiesław Wybrański

ur. w 1943 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 547/2016
Biogram
Andrzej Wybrański był nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym w Żninie, od września 1980 r. zaangażowanym w działalność w strukturach NSZZ „Solidarność”.
Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Zakładowego, przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Żninie, następnie został członkiem Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” i przewodniczącym Oddziału w Żninie. W 1981 r. był delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Bydgoskiego  i reprezentantem Regionu na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”.
Pod koniec grudnia 1981 r. uczestniczył w akcji ulotkowej w Żninie. Dnia 20 stycznia 1982 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 1982 r.  Był przetrzymywany w areszcie Komendy Wojewódzkiej MO w Bydgoszczy i Zakładzie Karnym w Inowrocławiu.
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 1982 r. został skazany na karę 1 roku i 6 mies. pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat i karę grzywny. Jednocześnie tym samym wyrokiem został zwolniony z więzienia. Wyrokiem z dnia 2 lipca 1982 r. Sąd Najwyższy, wskutek wniesienia rewizji nadzwyczajnej, warunkowo umorzył postępowanie karne z jednoczesnym wyznaczeniem okresu próby na 2 lata.
Po wyjściu na wolność kontynuował działalność w nielegalnych strukturach związkowych. Zajmował się kolportażem pism i ulotek na terenie Żnina. Pośredniczył w kontaktach Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom w Bydgoszczy z ośrodkiem działającym w Żninie. W 1984 r. zainicjował powstanie niezależnej drukarni w mieszkaniu jednego z działaczy żnińskiej opozycji. W latach 1985-1989 był współorganizatorem Mszy za Ojczyznę i Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Żninie.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1983-1989.
W 1989 r. wszedł w skład bydgoskiego Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność”, z ramienia którego kandydował i został wybrany posłem na Sejm X kadencji 1989-1991.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • K. Osiński „Zarys dziejów NSZZ Solidarność Regionu Bydgoskiego (1980-1990)”, Gdańsk 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN