Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Adam Antoni Żabicki

ur. w 1947 roku w m. Rajec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011
Biogram
Pan Adam Żabicki aktywny działacz NSZZ "Solidarność" od września 1980 r. na terenie Huty "Zabrze", gdzie wchodził w skład Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w Hucie „Zabrze”. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową, wchodził w skład Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ "S" w hucie. W rezultacie w dniu 19 V 1982 r. został internowany i osadzony w Areszcie Śledczym KWMO w Katowicach. Następnie przebywał w Zakładzie Karnym Zabrze-Zaborze oraz w Ośrodkach Odosobnienia w Rzeszowie-Załężu, Grodkowie i Uhercach do dnia 11 XII 1982 r., kiedy internowanie uchylono. 
Był jednym z głównych kolporterów nielegalnego wydawnictwa Biuletynu Miejskiego Komitetu Oporu NSZZ „Solidarność” w Zabrzu pt. „Bibuła”, który ukazywał się w okresie od 10 II 1982 r. do maja 1983 r.  Za powyższą działalność został aresztowany w dniu 20 XII 1982 r. i osadzony  ponownie w katowickim areszcie,  w którym przebywał do dnia 11 II 1983 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania śledczego został oskarżony  i skazany w dniu 11 II 1983 r. przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Katowicach na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz karę grzywny w wysokości 25 tys. złotych. W latach 1983-1989 był kolporterem podziemnych wydawnictw na terenie Pyskowic, Gliwic i Będzina. 
Z uwagi na prowadzoną działalność pozostawał pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa w okresie 1982-1985 w ramach sprawy o kryptonimie "Dziennikarz".
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN