Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Boroń Piotr

Piotr Maria Boroń

ur. w 1955 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 426/2014
Biogram
Począwszy od 1972 r. związany z nieuznawanym przez władze krakowskim oddziałem Związku Legionistów Polskich. Będąc uczniem IX Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Wróblewskiego w 1973 r. brał udział w zawieszeniu godła państwowego w postaci orła w koronie, w związku z czym został zmuszony do zmiany szkoły. 
Jako student prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1976-81 współzałożyciel i działacz Akcji na Rzecz Niepodległości. Wydawca i kolporter druków bezdebitowych wydawanych przez Niepodległościowy Instytut Wydawniczy. Współpracownik Komitetu Obrony Robotników, związany z krakowskim Studenckim Komitetem Solidarności, Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Konfederacją Polski Niepodległej, a także Instytutem Katyńskim. Uczestnik Ruchu Sacrosong, zajmujący się m. in. organizacją koncertów. Podczas mszy papieskiej na krakowskich Błoniach w 1979 r. brał udział w wypuszczeniu za pomocą balonów sztandaru z orłem jagiellońskim. Inicjator nadawania w radiowęzłach akademików nagrań emigracyjnych audycji radiowych. 
W 1980 r. jeden z inicjatorów powołania Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Organizator przywracania w latach 1980-81 miejsc pamięci w Krakowie związanych z ruchem legionowym. Jeden z inicjatorów wznowienia w 1981 r. Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc. Współzałożyciel Towarzystwa im. Gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu.
Od jesieni 1980 r. współpracownik Sekcji Informacji Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Krakowie, a następnie etatowy pracownik Sekcji Kultury Zarządu Regionu Małopolska. Od kwietnia 1981 r. przewodniczący Komisji Zakładowej Pracowników Etatowych „Solidarności” Regionu Małopolska. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Nowym Wiśniczu oraz Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 25 marca 1982 r.
Po uwolnieniu w podziemnych strukturach „Solidarności”. W latach 1982-89 pełnił obowiązki przewodniczącego konspiracyjnej Tymczasowej Komisji Zakładowej Pracowników Etatowych „Solidarności” Regionu Małopolskiego, zapewniając pomoc prawną i wsparcie represjonowanym związkowcom. Nadal czynny w ruchu legionowym. Uczestnik Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej (w 1982 r. komendant marszu). We współpracy ze krakowskim oddziałem Związkiem Polskich Artystów Plastyków zorganizował w galerii „Pryzat” w 1984 r. wystawę poświęconą gen. Józefowi Kustroniowi. Uczestnik samokształceniowych działań edukacyjnych, akcji ulotkowych oraz malowania haseł na murach. Kolporter pracy drugoobiegowej i emigracyjnej, jak również publicysta publikujący w drugim obiegu. 
W 1988 r. współzałożyciel Towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego.    
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN