Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gaj Janina

Janina Gaj

ur. w 1944 roku w m. Zapusta
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 71/2018
Biogram
Janina Gaj w październiku 1980 r. weszła w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Radomsko i objęła funkcję sekretarza Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomszczańskiej. W czerwcu 1981 r. została członkiem komisji ds. zaopatrzenia powołanej przez Zarząd Regionalny Delegatury „Solidarności” w Radomsku. W stanie wojennym współorganizowała strajk w miejscu pracy (14.12.1981 r.), a następnie działała w podziemnych zakładowych strukturach „S”. W związku z podejrzeniem o rozpowszechnianie „Biuletynu Łódzkiego” i publikowanie w nim własnych tekstów oraz utrzymywanie kontaktów z osobami kolportującymi nielegalne pisma na terenie Łodzi, podlegała inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa od 1985 r. do 1987 r. W 1988 r. zaangażowała się w działalność na rzecz odtworzenia struktur „Solidarności” w miejscu pracy. W latach 1982–1989 uczestniczyła w akcjach plakatowych i malowania napisów antykomunistycznych oraz pomagała internowanym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków