Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sikorski Waldemar

Waldemar Sikorski

ur. w 1946 roku w m. Domosław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
W latach 1979 -1989 był współpracownikiem Kręgu Pamięci Narodowej - Komitetu Katyńskiego, organizacji stawiającej sobie za cel upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej i pielęgnowanie pamięci o polskich ofiarach komunizmu w ZSRR. W ramach tej współpracy uczestniczył w zabezpieczaniu i organizacji uroczystości rocznicowych. Ponadto wspomagał Komitet użyczając własnego samochodu na potrzeby transportu ludzi i podziemnych wydawnictw, serwisował sprzęt nagłaśniający, zajmował się organizacją lokali na potrzeby kolportażu podziemnych druków oraz sam je rozpowszechniał.
W 1987 r. nawiązał współpracę z Wydawnictwem Polskim KPN. W ramach tej struktury zajmował się transportem podziemnych wydawnictw i ulotek oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania podziemnej poligrafii. Pomagał w serwisowaniu powielaczy. Brał udział w organizacji lokali służących jako punkty kolportażu i magazyny dla Wydawnictwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków