Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Krzysztof Frydrych
ur. w 1958 roku w m. Płock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 463/2018

Biogram

W czasie działalności konspiracyjnej posługiwał się pseud. „Dubler”. W latach 1985-1989 brał aktywny udział w działalności podziemnej organizacji Grupy Oporu „Solidarni”. Był członkiem grupy kierowanej przez Piotra Izgarszewa pseud. „Gruby Piotr”. Zajmował się rozwieszaniem transparentów, kolportażem ulotek i malowaniem haseł antykomunistycznych na terenie Warszawy. Był głównym wykonawcą akcji ulotkowych, tzw. „metody na przewieszkę”. 
30 kwietnia 1988 r. został zatrzymany w Warszawie przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w trakcie przenoszenia transparentu i ulotek sygnowanych przez KPN. Za powyższe 28 września 1988 r. został ukarany przez Kolegium Rejonowe do Spraw Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Śródmieście grzywną w wysokości 50 tysięcy zł. 20 października 1988 r. Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy II instancji utrzymało w mocy powyższe orzeczenie. 
Prowadził również dokumentację fotograficzną działalności Grupy Oporu „Solidarni”. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Janusz Przemysław Ramotowski „Przem", Sto razy głową w mur. Historia o tych, co chcieli robić coś innego niż druk bibuły, Warszawa 2013

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN