Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Aniołczyk Aleksander
Aleksander Aniołczyk
ur. w 1946 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 548/2016

Biogram

Aleksander Aniołczyk w 1980 r. brał udział w tworzeniu NSZZ „Solidarność” w Fabryce Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej „Elta” w Łodzi, gdzie pełnił funkcję sekretarza Komisji Zakładowej. W 1981 r. został członkiem Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej i delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów „S” w Gdańsku. Od 13.12.1981 r. do 16.10.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu, Łowiczu i Kwidzynie. 29.04.1983 r. został prewencyjnie zatrzymany na 48 godzin w związku z obawą zakłócenia obchodów pierwszomajowych. Od marca 1988 r. był członkiem tajnej Regionalnej Komisji NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. W latach 1988–1989 r. pełnił funkcję sekretarza Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej. 11.09.1988 r. podpisał się pod Oświadczeniem o wznowieniu jawnej działalności ZR Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność", zawierającym główne kierunki jego działań. W latach 80. podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN