Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Niewiadomski Wiesław

Wiesław Niewiadomski

ur. w 1941 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
W początku lat 80. był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kombinacie Budowlanym w Radomiu. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w tym zakładzie pracy. W 1981 r. brał udział (jako delegat) w I Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. W jego trakcie został wybrany członkiem Zarządu Regionu.  Od wprowadzenia stanu wojennego, w latach 1981–1989, kontynuował działalność związkową w tajnych strukturach „Solidarności”. Czynnie uczestniczył w manifestacjach patriotycznych oraz działaniach na rzecz Obrony Praw Człowieka i Obywatela w PRL. Był również współorganizatorem kolportażu prasy podziemnej, m.in.  „Tygodnika Mazowsze” i „Wolnego Robotnika”, w swoim zakładzie pracy. W latach 1983-1984 oraz 1987-1989 brał udział w akcjach pomocowych dla rodzin więźniów politycznych w ramach Prymasowskiego Komitetu Pomocy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • „Solidarność” Ziemia Radomska w dokumentach 1980-1989, red. Marek Wierzbicki, Lublin 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN