Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kunach Jan

Jan Kunach

ur. w 1944 roku w m. Siebieczów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2012
Biogram
Był współorganizatorem strajku w Elbląskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w dniach 18-31 sierpnia 1980 r. Od września 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” EPBP w Elblągu. W okresie od czerwca do lipca 1981 r. był delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Elbląg. 14 grudnia 1981 r. organizował strajk w EPBP i był przewodniczącym Komitetu Strajkowego. Został internowany 17 grudnia 1981 r. Osadzono go w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Iławie, gdzie przebywał do 6 maja 1982 r. Od 26 czerwca 1982 r. do 19 października 1983 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z nielegalną działalnością związkową w okresie stanu wojennego. W latach 1987-1989 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Zakładowej NSZZ „Solidarność” w EPBP. W sierpniu 1988 r. współorganizował dwudniowy strajk w EPBP. W 1989 r. został wybrany przewodniczącym Rady Pracowniczej w EPBP.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN