Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Gębal

ur. w 1940 roku w m. Skowieszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Pan Józef Gębal pracując jako górnik w KWK „Mysłowice” wstąpił do zakładowych struktur NSZZ „Solidarność” we wrześniu 1980 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, a także był współtwórcą Komitetu Obrony „Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 
W związku z rozpracowywaniem przez SB grupy działaczy drukujących oraz rozprowadzających ulotki i pisma bezdebitowe, Pan Józef Gębal został w dniu 10 XI 1982 r. internowany, a następnie w dniu 23 XI 1982 r. tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Katowicach w dniu 18 II 1983 r. został skazany na karę jednego roku pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na trzy lata oraz grzywnę w wysokości 30.000 zł. Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa podtrzymał powyższy wyrok. Na mocy amnestii z dnia 21 VII 1983 r. kara ta została darowana. Mimo szykan,  Pan Józef Gębal nie zaniechał działalności i nadal pomagał represjonowanym, rozprowadzał ulotki i zakazane pisma. Jako osoba wywierająca wpływ na załogę kopalni, był ciągle inwigilowany przez SB, która otoczyła go informatorami, wzywała na przesłuchania, przeszukiwała mieszkanie i nakłaniała do zaprzestania działalności.  
Pan Józef Gębal uczestniczył także w działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz był członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Mysłowicach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN