Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Roman Janusz Jankowski

ur. w 1956 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 426/2014
Biogram
Roman Jankowski w sierpniu 1980 roku był współorganizatorem strajku w Stoczni Remontowej „Nauta”  w Gdyni, gdzie pracował od 1978 r. Od września 1980 roku działał w „Solidarności” przy zakładzie pracy będąc członkiem komisji zakładowej. W okresie od 14 do16 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Remontowej „Nauta”. W latach 1982-1989 razem z Ryszardem Andersem współorganizował „Solidarność Walczącą” w Gdańsku. Drukował i kolportował wydawnictwa SW, znaczki poczt podziemnych, książki. Uczestnik akcji zbierania składek  na rzecz internowanych. W latach 1986-1989 po rewizji w domu pod jego nieobecność i odkryciu przez SB materiałów poligraficznych – ukrywał się. Współpracował z Bogdanem Borusewiczem, razem z Ryszardem Andersem był współzałożycielem podziemnej drukarni i kolporterem wydawnictw m in. „Solidarność” Regionu Gdańskiego, „Tygodnika Mazowsze”, ulotek i pism Federacji Młodzieży Walczącej.     
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej