Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Sławoj Michał Kigina

ur. w 1950 roku w m. Januszkowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2013
Biogram
W latach 1967-1970 był pracownikiem Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Legnicy, a w latach 1972-1984 - Kombinatu Budowlanego w Kołobrzegu. Był współorganizatorem Komitetu Założycielskiego, a następnie wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kombinacie Budowlanym w Kołobrzegu. W październiku 1980 r. był sygnatariuszem porozumień płacowych z ministrem budownictwa w Gdańsku. W 1981 r. zasiadał jako członek w Komisji Budownictwa przy Komisji Krajowej „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność”, gdzie zajmował się kolportażem ulotek. W maju 1982 r. został zatrzymany na 48 godzin. W dniu 5 listopada 1982 r. powołano go na ćwiczenia wojskowe do JW. nr 1636 w Chełmnie. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów była chęć odizolowania przeciwników politycznych. Działania te nie miały miało oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. W dniu 3 lutego 1983 r. został zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN