Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Szczęsny Henryk
Henryk Leszek Szczęsny
ur. w 1953 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2017

Biogram

Pan Henryk Leszek Szczęsny brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Pan Henryk Leszek Szczęsny, w związku z udziałem w demonstracji został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Został oskarżony o udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy dopuścili się gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy publicznych. Przebywał w Zakładzie Karnym we Wronkach, który opuścił w dniu 17.02.1977 r. zarządzeniem Prokuratora Generalnego PRL. Pan Henryk Leszek Szczęsny był pozbawiony wolności w okresie od 25.06.1976 do 17.02.1977 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej