Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Perka Stanisław

Stanisław Feliks Perka

ur. w 1948 roku w m. Rówce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2016
Biogram
Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” w siedleckim węźle PKP aktywnie zaangażował się w działalność tego związku. Był członkiem Komisji Zakładowej „Solidarności” i delegatem na Zjazd Siedleckiego Oddziału NSZZ „Solidarność Region Mazowsze. Po wprowadzeniu stanu wojennego przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą w ramach akcji „Klon”, polegającej na rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych z  działaczami "Solidarności” nietypowanymi do internowania, w celu ich zastraszenia i zniechęcenia do dalszej działalności opozycyjnej. Mimo to włączył się w działalność podziemnych struktur „Solidarności” w Siedlcach. Był hurtowym kolporterem ulotek, podziemnej prasy i książek. Zaangażowany był w kolportaż Metrum, a także innych pism między innymi: Tygodnik Mazowsze, Wiadomości Podlaskie i Gazeta Podlaska. Stanisław Perka prowadził we własnym domu skrzynkę kolportażową. W latach 1986-89 w jego mieszkaniu odbywały się pokazy niezależnych filmów tzw. kino domowe  i różnego rodzaju spotkania siedleckiej opozycji. Z powodu działalności kolporterskiej w marcu 1984 roku przeprowadzono w jego domu przeszukanie, podczas którego skonfiskowano liczne wydawnictwa bezdebitowe. 
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN