Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pawłowski Henryk

Henryk Józef Pawłowski

ur. w 1949 roku w m. Nowy Sącz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2012
Biogram
Był członkiem Komitetu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych w Nowym Sączu. 
W związku ze swoją działalnością, w ramach struktur związkowych, w dniu 12 grudnia 1981 r. został zatrzymany, a dzień później internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Załężu. Decyzja o uchyleniu internowania została wydana 4 maja 1982 r. W trakcie uwięzienia udzielono mu przerwy na leczenie poza ośrodkiem odosobnienia. 
Po powrocie do pracy został przeniesiony na inne stanowisko w gorszych warunkach pracy. Nadal współpracował z działaczami nielegalnych struktur NSZZ „Solidarność”, uczestnicząc w organizowaniu pomocy dla prześladowanych i ich rodzin. 
W 1984 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z podejrzeniem udziału w grupie nowosądeckich opozycjonistów produkujących i kolportujących nielegalne wydawnictwa i ulotki oraz prowadzących nielegalne zbiórki pieniężne na pomoc dla represjonowanych.
W drugiej połowie lat 80. wielokrotnie brał udział w mszach za Ojczyznę odbywających się w kościele „kolejowym” w Nowym Sączu. Kilkukrotnie w latach 1982-1986 przesłuchiwano go i przeprowadzano rewizje w domu i w miejscu pracy. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej