Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mizera  Leopold

Leopold Mizera

ur. w 1936 roku w m. Bielsko Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 136/2017
Biogram
Pan Leopold Mizera od 1980 r. był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Żywcu. Pełnił funkcję członka Zarządu NSZZ „Solidarność” w Fabryce Śrub w Żywcu. W ramach działalności związkowej zajmował się rozpowszechnianiem głównie na terenie zakładu pracy regionalnej prasy podziemnej tj. „Drzazga” oraz „Halny”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany w dniu 27 VIII 1982 r. jako osoba prowadzącą działalność wrogą w stosunku do PRL. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu do czasu uchylenia decyzji o internowaniu, którą wydano w dniu 24 IX 1982 r. Wolności jednak nie odzyskał, gdyż z dniem 25 IX 1982 r. postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Żywcu został tymczasowo aresztowany. Prokuratura postawiła mu zarzut, że w okresie od  lutego do sierpnia 1982 r. jako członek prawnie zawieszonego NSZZ „Solidarność” kontynuował działalność poprzez rozpowszechnianie pism związkowych na terenie miasta Żywiec. Drugi zarzut dotyczył uczestnictwa w działalności konspiracyjnej struktury pod nazwą Tajna Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Żywiec, którą w grudniu 1981 r. utworzyli członkowie NSZZ "Solidarność" żywieckich zakładów pracy. TKK wydawała własne pismo zatytułowane „Drzazga”, organizowała akcje ulotkowe i stworzyła sieć kolportażu prasy podziemnej w największych zakładach Żywca. Za powyższą działalność Leopold Mizera został skazany przez Sąd Rejonowy w Żywcu w dniu 28 I 1983 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz 50 tysięcy złotych grzywny. Jednocześnie sąd nakazał uchylenie aresztu, w efekcie czego w dniu 28 I 1983 r. Leopold Mizera został zwolniony z Aresztu Śledczego w Bielsku - Białej. 
Jako działacz podziemia związkowego był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w latach 1982-1988.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej