Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maria Kaczmarska-Perlak

ur. w 1955 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 356/2015
Biogram
Maria Kaczmarska-Perlak była członkinią  „Solidarności” od września 1980 r., kiedy to została pełnomocnikiem MZK we Wrocławiu – współzakładała struktury „Solidarności” w oświacie. Z kolei w listopadzie 1980 r., jako członkini Komitetu Strajkowego, negocjowała porozumienia pracowników w Pruszczu Gdańskim oraz organizowała Krajową Komisję Koordynacyjną Pracowników Przemysłu Cukrowniczego. 
W latach 1981-1989 organizowała pomoc dla represjonowanych, współpracowała (między innymi z Andrzejem Oryńskim i Leszkiem Wierzejskim) z redakcją pisma „Wiadomości Bieżące”. Prowadziła przegląd materiałów z prasy podziemnej, nasłuch Radia Wolna Europa, zbierała informacje, organizowała lokale na działalność opozycji. W kwietniu 1989 r. inicjowała Sekcję Informacji Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” we Wrocławiu oraz zaangażowała się w kampanię wyborczą Komitetu we Wrocławiu (druk ulotek i plakatów). W latach 1982-1989 współpracowała z Solidarnością Walczącą.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności