Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lemanowicz Krystyna

Krystyna Lemanowicz

ur. w 1948 roku w m. Wałcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 550/2016
Biogram
Po wprowadzeniu stanu wojennego była członkiem Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Piła (jako przedstawiciel PSS „Społem”), w wyniku reorganizacji przekształconego w grudniu 1982 r. w Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność”. Brała udział w utworzeniu pisma podziemnego „Lech”, druk odbywał się m. in. w jej mieszkaniu. Zajmowała się kolportażem „Lecha” i innych wydawnictw podziemnej „Solidarności”. Była łączniczką pomiędzy RKW, a Komisją Krajową. Od stycznia do września 1982 r. dała schronienie ukrywającemu się działaczowi opozycyjnemu Jackowi Ciechanowskiemu. Brała udział w protestach obywatelskich, akcjach plakatowania w Pile i Wałczu. 19.06.1983 r. pobita przez funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Częstochowie za posiadanie znaczka „Solidarności”. Wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków