Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czarnecki Marceli

Marceli Czarnecki

ur. w 1952 roku w m. Staw Kunowski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019
Biogram
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w zawieszonym związku NSZZ „Solidarność” tj. w okresie od 13-15.12.1981 r. wspólnie z innymi działaczami zorganizował strajk w Hucie im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Został oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym  w związku z art. 10 § 2 k.k. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Kielcach skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych na okres 2 lat. Dodatkowo obciążony kosztami postępowania sądowego. Sąd Najwyższy Izba Karna wyrokiem z dnia 04.05.1982 r. zmienił zaskarżony wyrok i skazał Marcelego Czarneckiego na karę 3 lata pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych na okres 2 lat. Dodatkowo obciążył oskarżonego kosztami postępowania rewizyjnego w wysokości 8400 zł.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej