Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Słoma Jarosław
Jarosław Marek Słoma
ur. w 1960 roku w m. Gołdap
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015

Biogram

Pan Jarosław Marek Słoma podczas studiów na Uniwersytecie Gdańskim zaangażował się w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W tej organizacji zajmował się kolportowaniem czasopisma bezdebitowego pn. „Niezależny Biuletyn/Serwis Informacyjny Studenckiego Komitetu Solidarności NZS Trójmiasto”. 
Z powodu swojej działalności o charakterze opozycyjnym Pan Jarosław Marek Słoma w dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Decyzja o internowaniu została uchylona 8 lipca 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN