Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bijok Jerzy

Jerzy Paweł Bijok

ur. w 1955 roku w m. Siemianowice Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012
Biogram
Był wykonawcą pieczęci zawierających hasła „Solidarności” i „KPN”, którymi opieczętował w dniach 29-31 grudnia 1981 r. urzędowe obwieszczenia w Urzędzie Miasta w Ustroniu oraz w styczniu 1982 r. budynki i klatki schodowe na terenie Katowic. W związku z prowadzoną działalnością został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej. W dniu 2 lutego 1982 r. postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie został osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie, natomiast wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 3 marca 1982 r. został skazany na 3 lata pozbawienia wolności oraz na 2 lata pozbawienia praw publicznych. Karę odbywał w Areszcie Śledczym w Krakowie, Zakładzie Karnym w Raciborzu, Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich oraz w Zakładzie Karnym w Płocku. Na mocy uchwały Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1983 r. został warunkowo zwolniony z odbywania reszty kary z zawieszeniem na okres 2 lat.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN