Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wojciech Wiśnieski

ur. w 1962 roku w m. Sandomierz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
W 1979 r. rozpowszechniał ulotki i literaturę KPN na terenie Staszowa. Na mocy postanowienia z dnia 10 lutego 1982 r. został tymczasowo aresztowany za to, że w dniu 2 lutego 1982 r. przechowywał i rozpowszechniał plakaty z napisami i rysunkami zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. Wyrokiem  Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 24 lutego 1982 r. został skazany na podstawie art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 4 ust. 1 i 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach  o  przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego na karę 4 lat pozbawienia wolności i pozbawienie praw publicznych na okres 3 lat. Karę odbywał w więzieniu w Hrubieszowie. Dnia 25.05.1983 r. na mocy uchwały Rady Państwa warunkowo zawieszono Wojciechowi Wiśnieskiemu odbycie reszty kary pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie darował Wojciechowi Wiśnieskiemu karę 4 lat pozbawienia wolności oraz karę dodatkową pozbawienia praw publicznych przez 3 lata oraz skrócił okres próby do 31.12.1985 r. Po amnestii do 1989 r. kontynuował działalność kolportażową wydawnictw niezależnych, zajmował się również sitodrukiem.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej