Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Barbara Janina Hołda

ur. w 1937 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Pani Barbara Hołda należała do opozycji o antykomunistycznej w czasach PRL, działającej na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka. Była członkiem „Solidarności’ od początku istnienia związku oraz współorganizatorką struktur związkowych wśród bytomskich nauczycieli. Wchodziła w skład 22-osobowego Komitetu Założycielskiego Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bytomskiej NSZZ „Solidarność” w Bytomiu. 
Pani Barbara Hołda pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Okręgowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ziemi Bytomskiej. Ponadto współpracowała z Międzyzakładowym Komitetem Założycielskim (MKZ) NSZZ „Solidarność” w Bytomiu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego Pani Barbara Hołda aktywnie włączyła się w prace nielegalnego Komitetu Strajkowego w Bytomiu oraz komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Udzielała pomocy w ukrywaniu byłych działaczy „Solidarności”. Zajmowała się drukiem i kolportażem nielegalnych ulotek nawołujących do bojkotu dekretu o stanie wojennym oraz wzywających do podjęcia strajków protestacyjnych. 
Z uwagi na powyższą działalność Barbara Hołda została zatrzymana w dniu 31 XII 1981 r i internowana na podstawie Decyzji nr III/82 o internowaniu. Przebywała kolejno w areszcie KMMO w Bytomiu, Zakładzie Karnym w Lublińcu, Zakładzie Karnym w Sosnowcu, następnie w okresie od 7 VII - 14 VII 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia dla kobiet w Bytomiu-Miechowicach. 
W latach 1983-1989 Barbara Hołda była objęta systematyczną kontrolą operacyjną prowadzoną przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej