Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Marciniak Marek

Marek Marciniak

ur. w 1951 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020
Biogram
Od stycznia 1982 r. był członkiem nielegalnej młodzieżowej organizacji Ruch Oporu Podziemia „Solidarność” o psud. „Lis”. Zajmował się rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw i ulotek. W dniu 10 lutego 1982 r. dokonał zniszczenia pomnika Feliksa Dzierżyńskiego. Za przynależność do nielegalnej organizacji i oblanie pomnika farbą 10 lutego 1982 r. został aresztowany i osadzony w areszcie Komendy Stołecznej MO w Warszawie, a następnie w Areszcie Śledczym Białołęka. Dnia 17 maja 1982 r. został skazany na 1 rok pozbawienia wolności w postaci nieodpłatnej, dozorowanej pracy na cele publiczne w wymiarze 50 godzin w stosunku miesięcznym za znieważenie pomnika Feliksa Dzierżyńskiego. Na poczet kary sąd zaliczył okres tymczasowego aresztowania od 10 lutego 1982 r. do 18 maja 1982 r. W dalszym ciągu toczyło się wobec niego postępowanie za udział w nielegalnej organizacji ROP. Dnia 25 czerwca 1982 r. został skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności w postaci nieodpłatnej, dozorowanej pracy na cele publiczne w wymiarze 50 godzin w stosunku miesięcznym za udział w nielegalnym związku. Wyrok łączny wdał Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy dnia 8 września 1982 r. W latach 1982-1984 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej