Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Walendowski Tadeusz
Tadeusz Kajetan Walendowski
ur. w 1944 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019

Biogram

Tadeusz Kajetan Walendowski w działalność opozycyjną zaangażował się w 1967 r. jako organizator nieformalnego klubu dyskusyjnego pod nazwą „Pierścień” i autor listu protestacyjnego do władz PRL przeciwko karze śmierci. W marcu 1968 r. uczestniczył w wiecu na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie stał się jednym z przywódców buntu solidarnościowego łódzkich studentów. W grudniu 1970 r. podczas fotografowania wydarzeń na Wybrzeżu, został zatrzymany i po przesłuchaniu zwolniony.  
W listopadzie 1976 r. zorganizował w swoim warszawskim mieszkaniu pierwsze spotkanie w ramach „Salonu Kultury Niezależnej”, których do 1979 r. odbyło się ok. pięćdziesiąt. Przybierały one formę odczytów bądź prezentacji, którym towarzyszyły m.in. kolportaż, wymiana i sprzedaż bezdebitów oraz zbiórki pieniężne na rzecz Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Od 1977 r. do 1979 r. był członkiem kolegium redakcyjnego tygodnika literackiego „Puls”. Jesienią 1978 r. podjął pracę w Biurze Interwencyjnym KSS „KOR”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności