Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kołodziejski Jacek

Jacek Wawrzyniec Kołodziejski

ur. w 1961 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 181/2015
Biogram
Od lutego 1981 r. był członkiem Komitetu Więzionych za Przekonania. Po wprowadzeniu stanu wojennego drukował i kolportował wydawnictwa podziemne. 1 grudnia 1982 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Radomiu, następnie w Kielcach. 29 lutego 1983 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Kielcach skazał go na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Był pozbawiony wolności w okresie do 1 grudnia 1982 r. do 25 lutego 1983 r. W latach 1983-1989 był redaktorem i kolporterem pism bezdebitowych m.in. „Pobudka” „Goniec”, kwartalnika „Koncept”. W 1983 r. został ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń za noszenie znaczka NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN