Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Graboś Adolf

Adolf Michał Graboś

ur. w 1941 roku w m. Przybyszówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2015
Biogram
Adolf Michał Graboś  (1941-2016) był pracownikiem Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Zelmer” w Rzeszowie. Od 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził działalność opozycyjną, kolportował ulotki i wydawnictwa podziemne, działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy. Był represjonowany w pracy: m.in. w dniu 24.08.1982 r. z inspiracji SB wraz z innymi pracownikami zakładów „Predom-Zelmer” noszącymi na ubraniach roboczych znaczki „Solidarności” został zatrzymany, a następnie ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Rzeszowa grzywną w wysokości 3,5 tys. zł. W roku 1988 zaangażowany w reaktywowanie struktur NSZZ „Solidarność” w ZZSD „Predom-Zelmer”.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1983 i 1988-1989.
Wydział V SB WUSW w Rzeszowie objął go zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata w okresie od 1.10.1988 r. do 1.10.1990 r.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN