Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Głos Witold

Witold Błażej Głos

ur. w 1954 roku w m. Puławy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2023
Biogram
Był zaangażowany w działalność NSZZ „Solidarność” w Zakładach Azotowych w Puławach. Po 13.12.1981 r. nie zaprzestał działalności związkowej. Zajmował się kolportażem ulotek i zbieraniem składek na działalność organizacyjną. Z powodu kontynuowania działalności w strukturach podziemnej „Solidarności” był internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w Czerwonym Borze, w okresie od 5.11.1982 r. do 3.02.1983 r. Witold Głos i pozostali internowani - represjonowani za działalność związkową, zakwaterowani byli w 20 barakach, zbudowanych z trzech połączonych wagonów towarowych każdy, odizolowanych od pozostałej części jednostki wojskowej. Warunki zamieszkania były wybitnie represyjne (piętrowe prycze metalowe po 50 w każdym baraku, znikome, całkowicie niewystarczające na warunki zimowe ogrzewanie, pozbawienie kontaktów ze światem zewnętrznym). Podobny charakter miała wykonywana, przez osadzonych w obozie rezerwistów, praca przy budowie drogi na poligonie w warunkach surowej zimy bez odpowiedniego sprzętu. Po zwolnieniu z przymusowych ćwiczeń wojskowych w Czerwonym Borze kontynuował działalność opozycyjną i kolporterską, m.in. rozpowszechniał ulotki nawołujące do bojkotu uroczystości 1-go Maja. Z tego powodu objęty był kontrolą operacyjną, a 19.12.1983 r. przeprowadzono przeszukanie w jego mieszkaniu w poszukiwaniu wydawnictw bezdebitowych. Skorzystał wówczas z możliwości „ujawnienia” działalności, unikając dalszego aresztowania. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Marcin Dąbrowski NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska w latach 1980-1989, Lublin 2016
    • Marcin Dąbrowski; Marcin Dąbrowski, Wojskowe obozy specjalne 1982-1983, Lublin 2013, Inteligentna forma internowania, red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN