Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Łużny Jan
Jan Piotr Łużny
ur. w 1942 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

W latach 1981-1983 był działaczem związkowym. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Hucie Cynku w Miasteczku Śląskim. Był członkiem Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność", członkiem Krajowej Komisji Porozumiewawczej oraz  został wybrany na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 11 grudnia 1982 r. był internowany. Zaangażował się w kolportaż czasopism bezdebitowych i organizację wystąpień o charakterze antykomunistycznym. Należał do KPN. W maju 1983 r. wyjechał wraz z rodziną na stałe do USA.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności