Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łużny Jan

Jan Piotr Łużny

ur. w 1942 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011
Biogram
W latach 1981-1983 był działaczem związkowym. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Hucie Cynku w Miasteczku Śląskim. Był członkiem Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność", członkiem Krajowej Komisji Porozumiewawczej oraz  został wybrany na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 11 grudnia 1982 r. był internowany. Zaangażował się w kolportaż czasopism bezdebitowych i organizację wystąpień o charakterze antykomunistycznym. Należał do KPN. W maju 1983 r. wyjechał wraz z rodziną na stałe do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej