Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wacława Grohman
ur. w 1943 roku w m. Łączki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015

Biogram

Na początku lat 80. była aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność”. W dniu 19 grudnia 1981 r. utworzyła wraz z Romanem Zapłatą i Ewą Kiślak grupę o nazwie „REK”, która organizowała pomoc dla rodzin osób internowanych oraz drukowała i kolportowała ulotki i wydawnictwa podziemne na terenie Częstochowy. W związku z podjętą działalnością została zatrzymana dnia 3 marca 1982 r., po czym 5 marca 1982 r. aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Lublińcu. Z uwagi na zły stan zdrowia została zwolniona z aresztu 14 maja 1982 r., a prowadzone wobec niej postępowanie karne zostało zawieszone. W dniu 28 lipca 1983 r. postępowanie wobec założycielki grupy „REK” umorzono na podstawie ustawy amnestyjnej. Równolegle do postępowania śledczego i sądowego Służba Bezpieczeństwa w Częstochowie prowadziła wobec niej i członków grupy działania operacyjne, które spowodowały rozbicie „REK” i aresztowanie jej twórców.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN