Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czarlewski Sławomir

Sławomir Czarlewski

ur. w 1955 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
Sławomir Czarlewski od 1977 r. był aktywnym członkiem gdańskiego Studenckiego Komitetu Solidarności. 9 stycznia 1978 r., jako student Wydzialu Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, podczas zajęć Studium Wojskowego zorganizował  akcję zbierania podpisów pod petycją w sprawie przywrócenia na studia krakowskiego działacza SKS - Ziemowita Pochitonowa. Z powodu działalności w SKS Sławomir Czarlewski został skreślony z listy studentów. W latach 1979-1981 był działaczem Ruchu Młodej Polski. Od roku 1981 był m.in. kierownikiem Działu ds. Współpracy z Rządem w Biurze Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, asystentem rzecznika prasowego Biura KK NSZZ „Solidarność” oraz pracownikiem Sekretariatu I Krajowego Zjazdu Delegatów. W listopadzie 1981 r. wyjechał z delegacją związkową na szkolenie z prawa pracy, organizowane przez Międzynarodową Organizację Pracy, z którego nie powrócił do Polski. W 1982 r. wszedł w skład Komitetu Koordynacyjnego „Solidarności” w Paryżu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN