Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Baniak Kazimierz

Kazimierz Baniak

ur. w 1957 roku w m. Kipszna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 518/2011
Biogram
Był zatrudniony jako tokarz w Zakładzie Mechaniczno-Odlewniczym w Hucie im. Lenina w Krakowie. W dniu 31 sierpnia 1983 r. był uczestnikiem zajść ulicznych na terenie Nowej Huty.  W okresie od 26 kwietnia do 6 maja 1988 r. brał udział w strajku na terenie Kombinatu Metalurgicznego Huty im. Lenina. Był przedstwicielem Komitetu Strajkowego zakładu pracy, który miał prowadzić w imieniu robotników rozmowy z dyrekcją zakładu. 5 maja 1988 r. o godzinie 2.45 został aresztowany. Na mocy orzeczenia Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Kraków-Nowa Huta z dnia 6 maja 1988 r. został skazany na miesiąc aresztu. Wykonanie orzeczenia Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń wstrzymał Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowa Huta. Zwolniony został 16 maja 1988 r. Jako aktywny uczestnik strajku był kontrolowany operacyjnie przez SB do 1989 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN