Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gabryś Marek

Marek Bogumił Gabryś

ur. w 1926 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2017
Biogram
Pan Marek Gabryś w latach 1980-1981 był inicjatorem utworzenia Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Biurze Projektów „Biprohut” w Gliwicach. Należał do Komitetu Pracowniczego NSZZ „Solidarność”, przekształconego w Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”. W obu strukturach pełnił funkcję przewodniczącego. Należał również do KPN. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Marek Gabryś nakłaniał pracowników „Biprohutu” do podjęcia akcji strajkowej, za co został internowany. Ww. przebywał w następujących ośrodkach odosobnienia: 14-22 XII 1981 r. w Zabrzu-Zaborzu, 22 XII 1981 r.-23 III 1982 r. w Jastrzębiu- Zdroju, 23 III-5 VIII 1982 r. w Uhercach, 5 VIII-29 IX 1982 r. w Rzeszowie, 29 IX-13 XII 1982 r. w Areszcie Śledczym w Kielcach. Internowanie względem ww. całkowicie uchylono w dniu 13 XII 1982 r. 
Po opuszczeniu internowania Pan Marek Gabryś nie zaprzestał działalności opozycyjnej zwłaszcza, że w dalszym ciągu znajdował się w zainteresowaniu SB. Przejawem tego były rewizje dokonywane w jego mieszkaniu. Aktywnie uczestniczył w organizowanych od 1983 r. spotkaniach środowiska opozycyjnego w kościele pw. Św. Krzyża w Gliwicach, na których organizowano wykłady z udziałem działaczy b. NSZZ „Solidarność” i KPN z całego kraju. Pan Marek Gabryś niejednokrotnie sam wygłaszał prelekcje dot. ówczesnej sytuacji w kraju. W 1985 r. był inicjatorem napisania tzw. Listu „stu intelektualistów”, w którym protestowano przeciwko niedemokratycznym wyborom parlamentarnym. 
Pan Marek Gabryś pełnił także rolę łącznika pomiędzy ośrodkami emigracyjnymi NSZZ „Solidarność” na terenie Europy Zachodniej a Regionami Śląsko-Dąbrowskim, Małopolskim i Dolnośląskim. Ponadto należał do utworzonej w 1986 r. Regionalnej Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Oprócz tego należał do kierownictwa tzw. Gliwickiej Delegatury Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski, zajmującej się drukowaniem i kolportowaniem nielegalnych wydawnictw. Pełnił w niej funkcję zastępcy szefa. W 1988 r. powstała w Gliwicach Regionalna Rada Działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, w której Pan Marek Gabryś był przewodniczącym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej