Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Pater

ur. w 1944 roku w m. Mierzanowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 99/2013
Biogram
Od 1964 r. był pracownikiem PKS Oddział w Sandomierzu. W 1980 r. współorganizował struktury, a następnie został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w zakładzie pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową, m.in. kolportując nielegalne wydawnictwa i materiały propagandowe. W dniu 19 kwietnia 1984 r. decyzją Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu został tymczasowo aresztowany. Z Aresztu Śledczego w Załężu został zwolniony 16 lipca 1984 r. na mocy przepisów ustawy o amnestii. Po tym wydarzeniu był szykanowany w zakładzie pracy, w następstwie, czego emigrował wraz z rodziną do Kandy w czerwcu 1985 roku. W zainteresowaniu organów bezpieczeństwa państwa pozostawał do 1990 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności