Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Olko Tomasz

Tomasz Olko

ur. w 1952 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 455/2015
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Siedlec, gdzie mieszkał i pracował oraz całego województwa siedleckiego. Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” na terenie Fabryki Narzędzi Skrawających „VIS” w Siedlcach aktywnie zaangażował się w działalność tego związku i tworzenie jego struktur. Odegrał wiodąca rolę w organizowaniu Komisji Zakładowej „S” w „VIS”. Był drukarzem i kolporterem ulotek, podziemnej prasy i książek, kurierem między Siedlcami, Warszawą, Łodzią, Szczecinem i Stalową Wolą. W trakcie oficjalnego pochodu 1-Majowego w 1982 r. w Siedlcach, w ramach antyreżimowego happeningu, którego był współorganizatorem, wypuścił 3 żywe wrony – symbol WRON – udekorowane czerwonymi wstążkami. 31.08.1982 r. został internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku –Mielęcinie, zwolniony 15.10.1982 r. ze względu na stan zdrowia.  Po powrocie z internowania kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. W 1983 r. był współtwórcą i aktywnym działaczem Siedleckiego Komitetu Oporu Społecznego. W ramach SKOS organizował drukarnie i kierował kolportażem pisma siedleckiej opozycji „Metrum” oraz zajmował się organizacją niezależnego życia kulturalnego (występy Teatru Domowego i kina domowego oraz spotkania z niezależnymi twórcami w regionie siedleckim). W 1984 r. był współorganizatorem w Siedlcach Radia „Solidarność”. Pod kierownictwem Tomasza Olki, który był jednocześnie autorem i redaktorem audycji, Radio „S” nadało 46 audycji. Utrzymywał kontakt z Radiem Wolna Europa oraz rozgłośniami polonijnymi w Australii i Nowej Zelandii. 24.02.1984r. został aresztowany i przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Siedlcach i Łukowie, zwolniony 28.04.1984 r.  W dniu 25.07.1984 r. Sąd Wojewódzki w Siedlcach umorzył postępowanie na mocy amnestii. W 1987 r. był współzałożycielem pisma Gazeta Podlaska Informator NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział Siedlce. Tomasz Olko był także współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem manifestacji, akcji protestacyjnych i uroczystości patriotycznych i rocznicowych w Siedlcach. Brał także udział w przerzucaniu do ZSRR niezależnych wydawnictw i literatury religijnej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej