Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kosior Stanisław
Stanisław Piotr Kosior
ur. w 1952 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 387/2015

Biogram

Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. W okresie od kwietnia do czerwca 1982 r. uczestniczył w zebraniach członków zawieszonego Związku. Zajmował się kolportażem ulotek na terenie Kielc i Starachowic, których treść dotyczyła m.in. bojkotu pochodu z okazji 1 Maja w 1982 r. oraz zorganizowania strajku w dniu 13 maja 1982 r. Został tymczasowo aresztowany 11 czerwca 1982 r. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 30 lipca 1982 r. został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz pozbawiony praw publicznych na okres 4 lat. Był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Kielcach, a od 3 września 1982 r. w więzieniu w Hrubieszowie. W dniu 21 kwietnia 1983 r. został warunkowo zwolniony. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej