Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Hieronim Kawka

ur. w 1947 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 417/2020
Biogram
Jako pracownik Fabryki Lokomotyw i Wagonów W-3 Zakładów Przemysłu Metalowego „H. Cegielski” w Poznaniu prowadził zagrożoną karą działalność antykomunistyczną, brał czynny udział w kolportażu ulotek oraz nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność” („Obserwator Wielkopolski”, „Hipolit”). Był aktywnym uczestnikiem manifestacji rocznicowych w stanie wojennym i latach 80-tych oraz mszy za Ojczyznę, odprawianych w poznańskich kościołach. Uczestniczył w wartach przy grobie Jerzego Popiełuszki przy parafii p. w. Stanisława Kostki w Warszawie. Udostępniał swoje mieszkanie na spotkania działaczy niepodległościowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków