Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Kuśnierz

ur. w 1960 roku w m. Udanin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Tadeusz Kuśnierz napoczątku lat 80. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie, gdzie wówczas pracował. Działał również w NSZZ RI „Solidarność” na terenie miejsca zamieszkania w Nowym Borku i Błażowej. Z inspiracji SB jako aktywny członek NSZZ „Solidarność” od 8 listopada 1982 r. powołany został do służby w 5 Kołobrzeskim Pułku Artylerii w Chełmie na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0141/MOB z 26 października 1982 r. Następnie 13 stycznia 1983 r., został skreślony z ewidencji i przeniesiony do Jednostki Wojskowej nr 1039 w Przemyślu (11 Pułk Kolejowy). Z powodu stanu zdrowia 28 kwietnia 1983 r. zwolniony został z odbywania dalszej służby wojskowej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. G. Majchrzak, Warszawa 2016