Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Kowalewski

ur. w 1936 roku w m. Chorki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 426/2014
Biogram
Józef Kowalewski działał w strukturach NSZZ „Solidarność” od września 1980 r., w styczniu 1981 r. objął funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej w Zakładach Przemysłu Konfekcyjnego „Latona” w Ozorkowie. 14.12.1981 r. podjął próbę zorganizowania strajku na terenie zakładu pracy, w tym samym dniu został internowany i  osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, a następnie w OO w Łowiczu, gdzie przebywał do 25.03.1982 r. W latach 1982–1985 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z podejrzeniem nawiązania kontaktów z działaczami podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” z terenu Ozorkowa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN