Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Matlakiewicz Zbigniew

Zbigniew Antoni Matlakiewicz

ur. w 1935 roku w m. Żywiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2012
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Bielskiej Fabryce Maszyn Włókienniczych. Z ramienia Zarządu Regionu „Podbeskidzie” NSZZ „Solidarność” nadzorował powstanie i działalność Wojewódzkiego Komitetu Rolników Indywidualnych. W 1981 r. w Gdańsku reprezentował MKZ Region „Podbeskidzie” Bielsko Biała podczas zjazdu przewodniczących regionalnych komisji wyborczych. Został internowany 15 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu Zdroju, następnie w Łupkowie. Podczas internowania przebywał na leczeniu szpitalnym, co było powodem uchylenia decyzji o internowaniu 22 lipca 1982 r. We wrześniu 1982 r. zatrzymano go prewencyjnie w związku z podejrzeniem zorganizowania zbiorowego wyjazdu do Częstochowy byłych działaczy „Solidarności” oraz osób zwolnionych z internowania. W latach 1982-1985 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN