Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rybicki Jarosław

Jarosław Robert Rybicki

ur. w 1968 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015
Biogram
Od 1984 r. był członkiem redakcji młodzieżowego pisma „BIS”- Biuletynu Informacyjnego Siódemki, wydawanego przez uczniów VII LO w Gdańsku. W piśmie tym publikowano artykuły o tematyce historycznej oraz dotyczące bieżących wydarzeń niezależnej działalności młodzieży w Gdańsku. Po powstaniu Gdańskiej Federacji Młodzieży Walczącej, jesienią 1984 r. podjął działalność w ramach tej organizacji. Był członkiem Gdańskiej Rady Koordynacyjnej FMW, organu zarządzającego działalnością tych struktur w regionie, funkcjonującej także pod nazwą Rada Regionu, a tym samym Krajowej Rady Koordynacyjnej FMW.
Był członkiem redakcji „Monitu”- pierwszego i najważniejszego pisma FMW w Gdańsku, wydawanego od jesieni 1984 r. do 1990 r. Uczestniczył w wielu akcjach organizowanych przez Grupy Wykonawcze w Gdańsku. W ramach akcji nawołującej do bojkotu wyborów parlamentarnych wyznaczonych na 13 października 1985 r., 6 października 1985 r. podczas meczu Lechii Gdańsk i Ruchu Chorzów, uczestniczył w akcji wywieszenia transparentu z napisem „13 X bojkot! ››Solidarność‹‹”. Brał udział w akcji wywieszenia na gdańskim cmentarzu Srebrzysko transparentu z napisem „Katyń pamiętamy”. Był zaangażowany w akcję wykonania transparentów, które młodzież miała demonstrować podczas spotkania z papieżem w dniu 12 czerwca 1987 r. w Gdańsku. Wiele z tych transparentów SB skonfiskowała przed tym spotkaniem. Uczestniczył w manifestacjach ulicznych, akcjach malowania haseł na murach, kolportował zakazane wydawnictwa, współpracował z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność”. 
7 marca 1988 r. w ramach działań prewencyjnych przed obchodami 20 rocznicy „Wydarzeń Marca 68” SB przeprowadziła w jego mieszkaniu przeszukanie. Odnaleziono kasety magnetofonowe niezależnych oficyn: Nowa, Wolna Nuta, CDN i egzemplarze „Monitu”. Został zatrzymany na 48 godzin i osadzony w areszcie WUSW w Gdańsku. W maju i sierpniu 1988 r. współpracował ze strajkującymi w Stoczni Gdańskiej.
Od 1986 r. był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie: