Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Goleń Zygmunt
Zygmunt Goleń
ur. w 1954 roku w m. Ząbrowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018

Biogram

Pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Koszalinie, członek NSZZ „Solidarność”. 5 listopada 1982 r. powołany na ćwiczenia wojskowe do JW nr 1636 w Chełmnie. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia.  2 lutego 1983 r. po odbyciu ćwiczeń wojskowych został skreślony z ewidencji.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej