Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kaczanowski Mirosław

Mirosław Jerzy Kaczanowski

ur. w 1951 roku w m. Staszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2023
Biogram
Współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Hortex” w Rykach, gdzie objął funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej, a następnie wszedł w skład prezydium Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie. Publicznie krytykował władze centralne, partię, podstawy ustrojowe PRL i sojusz Polski z ZSRR. 
Po 13 grudnia 1981 r. był jednym z inspiratorów strajku załogi, mającego stanowić protest przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, wezwanie do uwolnienia internowanych i znak solidarności ze strajkującymi pracownikami Puławskich Zakładów Azotowych. 16 grudnia 1981 r. został zatrzymany, 18 grudnia internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie. Po opuszczeniu ośrodka 8 lutego 1982 r., był uznawany w miejscu pracy za ideologicznego przywódcę osób pozostających w opozycji. Utrzymywał kontakty z lokalnymi przedstawicielami byłej „Solidarności”, jak również czołowymi działaczami związkowymi z terenu Warszawy, Lublina, Kielc i Puław. 
W latach 1982-1988 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa; wielokrotnie przeprowadzano z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN