Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dobrzyński Wojciech
Wojciech Karol Dobrzyński
ur. w 1942 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 135/2017

Biogram

Wojciech Dobrzyński był pracownikiem Gdańskiej Stoczni Remontowej i działaczem NSZZ "Solidarność", po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową za co został zwolniony z pracy. Po ponownym zatrudnieniu w Stoczni Remontowej "Radunia" kolportował nielegalne wydawnictwa na terenie zakładu pracy, należał do podziemnych struktur NSZZ "Solidarność", zachęcał pracowników do angażowania się w działalność NSZZ "Solidarność". Na mocy dekretu z dn. 12 XII 1981 r. o stanie wojennym  został internowany decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku i  osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w okresie od 30 sierpnia 1982 do 6 grudnia 1982. 

Biogram opracowano na podstawie:

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN