Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dobrzyński Wojciech
Wojciech Karol Dobrzyński
ur. w 1942 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 135/2017

Biogram

Pan Wojciech Dobrzyński był pracownikiem Gdańskiej Stoczni Remontowej i działaczem NSZZ "Solidarność". Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową za co został zwolniony z pracy. Po zatrudnieniu w Stoczni Remontowej "Radunia" kolportował nielegalne wydawnictwa na terenie zakładu pracy, należał do podziemnych struktur NSZZ "Solidarność", zachęcał pracowników do angażowania się w działalność NSZZ "Solidarność", należał do podziemn 
Od 30 sierpnia 1982 r. do 6 grudnia 1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia Strzebielinku.

Biogram opracowano na podstawie:

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN